In Heiloo beheren wij Woonheuvel De Westerzij, een terrascomplex met 124 appartementen die voornamelijk door senioren worden bewoond. In het gebouw zijn extra voorzieningen, zoals een bar en biljartruimte waar de bewoners elkaar ontmoeten. Het beheer werd in het verleden door een administrateur gedaan en er was een huismeester in dienst. Toen deze met pensioen ging, wilde de VvE het beheer uitbesteden aan een externe VvE-beheerder.

Na diverse besprekingen over de wijze van beheer is Pilaster in 2009 de VvE-beheerder geworden. In het complex is een gemeenschappelijke stookinstallatie en maakt men gebruik van gemeenschappelijke telecom faciliteiten. De afrekening van de diverse servicecomponenten is ingewikkeld. Samen met het bestuur en commissieleden zijn we gekomen tot een goede en snelle wijze van meten, berekenen en afrekenen. De bouwwijze van het complex leidt tot onderhoudsgevoelige situaties. Er moet dan ook elk jaar een behoorlijk bedrag worden gereserveerd om het gebouw in kwalitatief goede staat te houden. De jaarlijkse VvE-bijdrage moet dan ook zorgvuldig worden berekend. Het nette woongedrag van de bewoners draagt uiteraard bij tot een goed woonklimaat.