WIJ DURVEN ONS ZONDER MEER BLOOT TE GEVEN

Pilaster beschikt als één van de weinigen in Noord-Holland over het SKG-IKOB kwaliteitslabel voor VvE Beheerders. Dit keurmerk is een bevestiging dat Pilaster betrouwbaar is, kwaliteit biedt en transparant werkt. En dat wij ons werk serieus nemen.

SKG-IKOB is het certificatiebureau met specifieke kennis en certificaten voor wonen, zorg en bouw. Zij bieden als enige een certificaat aan, gericht op VvE-beheerders. Er zijn in Nederland circa 350 professionele kantoren voor het beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE), maar slechts zo’n 10% daarvan zijn gecertificeerd. Dat zegt iets over de strenge eisen waaraan we moeten voldoen. We hebben een uitgebreid toelatingsonderzoek ondergaan, waarbij onze dossiers zijn doorlopen. En daar blijft het niet bij. Elk jaar opnieuw wordt gecontroleerd of we nog steeds aan de strenge eisen voldoen en waarmaken wat we zeggen.

Transparantie

Dat vinden we uitstekend. Wij durven ons zonder meer bloot te geven. Eén keer per jaar nemen controleurs op basis van een steekproef een aantal dossiers volledig door. Ze kijken of we ons houden aan alle procedures en wet- en regelgeving. Ze bezoeken ook de betreffende complexen om te beoordelen over de onderhoudsplannen matchen met de werkelijkheid. Elk jaar slagen we hiervoor met vlag en wimpel.

Vastgoed Management Nederland

Pilaster is tevens lid van brancheorganisatie Vastgoed Management Nederland. Eén van de eisen van het lidmaatschap is het ondertekenen van de gedragscode. Daarmee onderschrijven we onder meer dat we integer, objectief en met respect werken en ons houden aan wetten en regels. Ook hebben we ons aangesloten bij De Geschillencommissie. Mocht er een meningsverschil zijn, dan kan een VvE bestuur de Geschillencommissie VvE Management inschakelen. De Geschillencommissie is onafhankelijk en biedt een goedkope, snelle en laagdrempelige proceduremogelijkheid.

Bovendien worden we jaarlijks gecontroleerd door een accountant, iets wat bij vrijwel geen ander kleiner beheerkantoor gebeurt, en zijn er audits vanuit de AFM.

SKG-IKOB Certificaten Pilaster VvE Beheer en Pilaster Noord-Holland 2021-2024