DUIDELIJK EN ONAFHANKELIJK ADVIES OVER WET-EN REGELGEVING

Een VvE heeft met veel regels en vormen van recht te maken. Zeker als er verschillende partijen betrokken zijn. Dan is het slim een onafhankelijke partij te laten toezien op naleving van de splitsingsakte, het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Regelgeving lijkt lastig, maar helpt om zaken goed te onderbouwen, overlast te voorkomen en geschillen op te lossen.

Bij Pilaster houden we van duidelijkheid. Zeker als het gaat om de interpretatie van akten en reglementen. Wij begeleiden bij geschillen tussen eigenaren met de VvE en met externe partijen en maken daarbij gebruik van onze jarenlange ervaring. Wij hebben geen belangen en kunnen de regelgeving objectief uitleggen, zonder emoties. Dat versnelt veelal het oplossen van het conflict.

We houden ons voortdurend op de hoogte van de meest recente regelgeving en uitspraken van rechters. Soms vallen zaken in een grijs gebied. Dan zoeken wij uit welke regelgeving van toepassing is en vinden we de juiste jurisprudentie daarbij.

Duidelijke akte is essentieel

Het modelreglement blijft altijd het uitgangspunt. Van deurmat tot liftonderhoud is daarin op papier geregeld. Een doortimmerde akte is daarom essentieel om problemen en overlast te voorkomen. Samen met de projectontwikkelaar, de makelaar en de notaris zorgen wij voor een splitsingsakte die ook in de praktijk beheerbaar is. Dat betekent een heldere splitsingsstructuur en hanteerbare en rechtvaardige verdeelsleutels. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we eventuele hiaten en mankementen uit het concept halen, zodat er een akte komt die ondubbelzinnig is. Daar helpen we u graag bij.