Bij financieel beheer draait het om vertrouwen

Het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen, het innen van VvE bijdragen, het debiteuren- en crediteurenbeheer en het begeleiden van de kascontrolecommissie: het dient allemaal nauwgezet en deskundig te gebeuren. Dat kunt u Pilaster absoluut toevertrouwen. En vertrouwen is essentieel, want het gaat om vaak grote bedragen en verantwoordelijkheden.

De financiële administratie van een Vereniging van Eigenaren is omvangrijk en tijdrovend. Bijdragen moeten worden geïnd – al dan niet via automatische incasso, wanbetalers aangespoord, facturen gecontroleerd, ingeboekt en betaald, de jaarrekening en begroting gemaakt en wie zorgt ervoor dat de energieafrekeningen worden afgehandeld, de glazenwasser betaald krijgt en er genoeg geld wordt gereserveerd voor groot onderhoud?

Financieel beheer door experts

Bij kleine VvE’s ontbreekt hiervoor vaak de kennis van alle boekhoudkundige regels, bij complexe VvE’s de tijd. Zeker als de Vereniging uit een groot aantal partijen bestaat met hoofd- en ondersplitsingen. Dan zijn er meerdere boekhoudingen, begrotingen en jaarrekeningen vereist, die naadloos op elkaar moeten aansluiten. Een mooie klus voor de financiële experts van Pilaster.

Helder en inzichtelijk, 24/7

De administratie die wij voor u voeren, is volledig digitaal en wordt elke dag bijgewerkt. Alle bevoegde personen kunnen de financiële administratie 24/7 online inzien. Zo blijft continu helder en inzichtelijk hoe uw VvE er financieel voor staat. Er zijn diverse controlepunten ingebouwd. Zo krijgt het bestuur van de VvE voor elke te betalen factuur het digitale verzoek deze eerst te controleren. Pas na goedkeuring door de aangewezen personen, wordt het bedrag voldaan.