Per 1 juli 2018 is VvE Parckstede terug bij ons in beheer. Tien jaar geleden werd het gebouw opgeleverd en mocht Pilaster het beheer verzorgen. Omdat het toenmalige bestuur zelf veel kennis had en men de kostenpost voor beheer omlaag wilde brengen, koos men voor een andere beheervorm. Door wijzigingen in het bestuur en de behoefte aan meer continuïteit en ondersteuning, heeft men onlangs besloten om na 10 jaar terug te keren bij Pilaster. Het gebouw bestaat uit 60 koop- en huurappartementen en een parkeergarage met daktuin. Een gebouw met opvallende architectuur aan de rand van het park, dichtbij het centrum. Momenteel actualiseert Pilaster het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) in overleg met het bestuur. Een hernieuwde start voor de VvE én Pilaster.
Is uw MJOP nog up-to-date? Pilaster kan dit uiteraard voor u beoordelen en indien nodig een herziening verzorgen.