NIEUWBOUW? ZORG VOOR EEN HELDERE SPLITSINGSAKTE EN REGLEMENT IN DE VVE

Een goed begin is het halve werk. Dat geldt zeker voor het opstellen van splitsingsaktes en reglementen bij nieuwbouwcomplexen. Een heldere, praktische akte met een betrouwbaar richtbedrag voor de VvE-bijdrage helpt makelaars bij de verkoop en levert veel profijt op voor de toekomstige eigenaren.

Steeds vaker zijn wij al bij de ontwerpfase van nieuwbouwprojecten betrokken. Dat hebben we ook het liefst. Want straks staat dat gebouw er, maar dan? Met onze kennis en ervaring zien we erop toe dat de splitsingsakte praktisch is en kijken wij goed of het complex wel handig te onderhouden is. Waar mogelijk doen wij aanbevelingen over het optimaliseren van het ontwerp. Is bijvoorbeeld de ruimte op het dak wel toebedeeld voor toekomstige installaties? En hoe worden de energiekosten voor de parkeergarage verdeeld? Er zijn zoveel details om op te letten en het vergt veel ervaring om die juridisch goed vast te leggen, dat een deskundige blik eigenlijk onmisbaar is.

Samen met de ontwikkelaars, notarissen, makelaars en corporaties zorgen we voor een praktische en beheerbare splitsingsakte en -reglement. Zonder lastige verdeelsleutels die niet uit te leggen zijn aan de eigenaren. In combinatie met een huishoudelijk reglement biedt dit duidelijkheid aan alle partijen. Het is zaak dit alles vooraf goed te regelen om verrassingen, discussies en rechtszaken achteraf te voorkomen. Want als een splitsingsakte eenmaal is opgesteld, kost het grote moeite om die te wijzigen. Hoe meer uitzonderingen er komen, hoe lastiger dat in de praktijk zal werken.

Tijdens en na oplevering

Is het gebouw klaar, dan kunnen we bij oplevering de algemene ruimten inspecteren of daarvoor een onafhankelijke keuringsinstantie inschakelen. Al ruim voor oplevering hebben wij de eerste algemene ledenvergadering van de VvE belegd. We geven alle eigenaren uitleg over de rechten en plichten van de VvE, helpen met het aanstellen van bestuursleden en maken de startbegroting. Als voor iedereen helder is wat de afspraken zijn, dan verlopen de vergaderingen immers ook soepeler en positiever.