VvE-beheer Purmerend: hoeveel appartementen en gebouwen zijn in beheer?

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen woningen vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het aantal VvE’s met een woonfunctie komt neer op zo’n 125.000. Bijna de helft hiervan betreft een gemengde VvE, waarin zowel koop- als huurwoningen voorkomen. Een gemengde VvE bevatte in 2015 gemiddeld 14 woningen (bron: cbs). Op deze pagina lees je alles over VvE-beheer in Purmerend. 

VvE beheer in Purmerend

Leden van een Vereniging van Eigenaren kunnen ervoor kiezen op het onderhoud en beheer van het pand uit te besteden bij een zogenaamde VvE beheerder. Naast het beheer en onderhoud van het pand, voert een VvE beheerder werkzaamheden uit op het gebied van technisch beheer, administratie en financiën. Ook dient een goede VvE beheerder ook als aanspreekpunt voor de eigenaren binnen een VvE.

Op zoek naar een geschikte VvE beheerder in Purmerend? Bekijk hier hoe je tot een goede keuze komt.

Aantal VvE’s

Volgens onderzoek binnen het open data register van de KvK zijn er in Purmerend ruim driehonderd Verenigingen van Eigenaars actief.

Aantal woningen & percelen

Purmerend telt maar liefst 37 duizend woningen. De kadastrale gemeente Purmerend heeft een oppervlakte van in totaal 24,56 km2 en bestaat uit elf kadastrale secties, met in totaal 27.734 percelen. Kijk hier voor een compleet overzicht van het aantal percelen per sectie in Purmerend.

Totale vastgoed waarde

De totale waarde van onroerende zaken in Purmerend was ruim 11 miljoen euro in 2020. Ruim 9,5 miljoen hiervan bestond uit de waarde van woningen. Het totaal over heel Nederland lag in dat jaar op ruim 2,5 biljoen euro.

WOZ-waardes

Bijna de helft van de Purmerendse woningen die onder een VvE vallen heeft een WOZ-waarde van onder de 150 duizend euro. Slechts 4% heeft een WOZ-waarde van boven de 300 duizend euro. De rest ligt tussen deze bedragen in.

In Purmerend kent de gemiddelde woning een WOZ-waarde van zo’n 260 duizend euro. Meer informatie over woningen in Purmerend vind je hier.

Bewoners VvE

De meest recente cijfers over VvE bewoners komen uit 2015. Toen was het grootste deel van de hoofdbewoners landelijk gezien slechts bij tien procent van de VvE’s jonger dan dertig jaar. Een vierde deel van de VvE’s  werd hoofdzakelijk vertegenwoordigd door 65-plussers. In Nederland maakten hoofdbewoners van tussen de dertig en vijftig jaar het vaakst deel uit van een Vereniging van Eigenaren. In de regio’s werden in 2015 grote verschillen gezien. In Drenthe werd bijvoorbeeld meer dan vijftig procent van de VvE’s vertegenwoordigd door 65-plussers, terwijl dit percentage in de grote steden veel lager lag. Daar waren met name de dertig tot vijftig jarigen ruim vertegenwoordigd.

Verduurzaming, subsidies en regelingen voor VvE’s

Voor verduurzaming van het pand door middel van bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of het verbeteren van de isolatie is er een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren. In Purmerend gelden voor VvE’s de volgende subsidies als ondersteuning voor verduurzamingsprojecten:

1. Subsidie duurzame energiemaatregelen Purmerend: voor een grote verscheidenheid aan duurzame energiemaatregelen. De hoogte van de subsidie verschilt per maatregel. Het subsidiebedrag zal nooit meer zijn dan 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in werking brengen van de maatregel of voorziening. Per adres wordt bovendien maximaal € 2.500 subsidie verleend.

2. Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): voor het verbeteren van de isolatie van daken, muren, de vloer en het glas. Om de subsidie te krijgen moet de VvE minimaal twee isolatiemaatregelen laten uitvoeren. Neem je als VvE minstens twee maatregelen, dan kun je ook subsidie krijgen voor een aantal extra energiebesparende maatregelen, zoals isolerende buitendeuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanagers of slimme thermostaten. Als jouw pand zeer energiezuinig of energieneutraal wordt gemaakt, ontvang je mogelijk een extra subsidie tot vierduizend euro per woning.

3. Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s (SEEH-VvE): De subsidie voor energieadvies en procesbegeleiding wordt vaak in combinatie met de SEEH genomen en bestaat uit drie opties:

 • Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding
 • Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren)
 • Energieadvies (zonder een besluit tot investeren)

4. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): voor koppeling met het warmtenet en de aansluiting van zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen en kleine windturbines. Per 1 januari 2022 bedraagt de subsidie voor (hybride) warmtepompen (met een vermogen groter dan 1 kW) zo’n 30% van de kosten. Voor zonneboilers en warmtenetaansluitingen is de subsidie op dit moment 20% van de kosten. De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking is anders voor ieder apparaat. Ook moet een apparaat voldoen aan enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Purmerend biedt verder nog een aantal leningen voor het verduurzamen van VvE’s. Dit zijn de VvE Energiebespaarlening, de stimuleringsregeling, de duurzame monumenten lening (enkel voor het verduurzamen van rijksmonumentale woningen en appartementen) en de BNG duurzaamheidslening voor VvE’s. Let er op dat niet iedere VvE komt in aanmerking voor elke lening. Bekijk de voorwaarden via de links van de verschillende leningen.

Als laatste kunnen VvE’s in Purmerend beroep doen op het lage BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden om het pand te laten isoleren.

Hoe kies je de juiste VvE beheerder?

Voor het kiezen van een goede VvE beheerder die past bij jouw situatie heeft Vereniging Eigen Huis een aantal basistips:

 1. Doe onderzoek naar welke beheerders er zijn in je regio en vraag aan andere VvE’s of zij een kantoor kunnen aanraden.
 2. Bekijk de website van de beheerders. Hoe zien deze eruit? Hoe wordt er uitgelegd wat een VvE is? Als dat te gebrekkig is, dan bestaat de kans dat er weinig kennis over een VvE aanwezig is.
 3. Maak een selectie van een stuk of zes partijen.
 4. Stel vast welke diensten je nodig hebt.
 5. Vraag vrijblijvend offertes op en bekijk of deze toegespitst zijn op jouw situatie. Spreek met de beheerder af dat de prijs van de offerte in ieder geval tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering geldt.
 6. Nodig drie beheerders uit en zorg ervoor dat bij het gesprek meerdere mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld bestuursleden.
 7. Als je gekozen hebt, ga dan langs bij het kantoor van de beheerder. Zo krijg je een beter beeld van de organisatie.
 8. Controleer ook goed of de beheerder goed te bereiken is per telefoon, per mail en in persoon. Wanneer je ook het technisch beheer en onderhoud wilt uitbesteden, let er dan op dat de beheerder ook buiten kantoortijden bereikbaar is voor bijvoorbeeld lekkages.
 9. Een aantal VvE-beheerders is in het bezit van een SKW-certificaat (Samen Kwaliteit Waarborgen). In een beoordelingsrichtlijn hiervan staat aan welke eisen een VvE-beheerder moet voldoen. Zo’n certificaat is daarom een goede indicatie van de professionaliteit van een VvE beheerder.

Vrijblijvend contact voor het beheer van uw VvE in Purmerend?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Pilaster voor uw VvE in Purmerend, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt spoedig antwoord.