Wet verbetering functioneren VvE

Op 24 mei 2017 stemde de Eerste Kamer in met [...]