2

jun 2017

Wet verbetering functioneren VvE

Op 24 mei 2017 stemde de Eerste Kamer in met de Wet Verbeteren Functioneren VvE’s. In deze wet zijn 2 belangrijke zaken beter geregeld. Allereerst is nu bij wet vastgelegd hoeveel een VvE jaarlijks moet reserveren voor planmatig / groot onderhoud. Dit dient minimaal 0,5% van der herbouwwaarde van een complex te zijn. Hiervan mag worden afgeweken indien er een actueel onderhoudsplan aanwezig is en op basis van dit plan wordt gereserveerd. Vrijwel alle VvE’s in beheer bij Pilaster hebben een actueel onderhoudsplan en reserveren op basis daarvan, dus deze wet zal voor deze VvE’s geen gevolgen hebben. Pilaster beheert ook VvE’s waarbij men zelf het technisch beheer verzorgt of waar men een externe technisch beheerder heeft gecontracteerd. Pilaster heeft dan veelal geen directe inzage in het onderhoudsplan of de staat van onderhoud van het pand. Deze VvE’s zullen door Pilaster worden geïnformeerd over deze nieuwe wet.

In de nieuwe wet is ook geregeld dat de reservering daadwerkelijk op een bankrekening van de VvE moet worden gestort. Hiervan mag alleen worden afgeweken indien 80% van de eigenaars dit besluit. In dat geval kan er gewerkt worden met bijvoorbeeld een bankgarantie.

De nieuwe wet regelt daarnaast het aangaan van leningen door VvE’s. In veel reglementen is het niet geheel duidelijk of een VvE een lening mag aangaan. Daardoor zijn banken ook erg terughoudend met het aangaan van leningen. Ook zijn de leden nu nog hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening en ook dat is onwenselijk. Door de wijziging is nu duidelijk dat VvE’s geld mogen lenen en is ook geregeld dat een lid in de VvE maximaal voor het eigen aandeel aansprakelijk is voor de lening. Hierdoor is het beter mogelijk om bijvoorbeeld voor verduurzamingsmaatregelen geld te lenen, zoals voor de aanschaf van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie.

De wet gaat naar alle waarschijnlijkheid in per 1 januari 2018, met een overgangstermijn van 3 jaar voor VvE’s die nog niet voldoen aan de reserveringsverplichting.

Lees hier de gehele Wet verbetering functioneren VvE’s