Marco Jansen

Marco Jansen

VVE ADVISEUR

Na een technische opleiding ben ik bij een woningbouwcorporatie in Amsterdam gaan werken. Daar heb ik in 13 jaar tijd diverse functies bekleed en veel kennis opgedaan van alle facetten omtrent vastgoedonderhoud en verhuur. Ook de grooteigenaarsrol binnen VvE's kwam aan bod. Dat prikkelde mijn interesse nog het meest waarna ik een opleiding VvE beheer heb afgerond. Niet lang daarna heb ik een overstap mogen maken naar Pilaster VvE-beheer waar ik een mooie portefeuille mag beheren. Ik vind het prachtig om samen met besturen en de leden zorg te dragen voor financieel gezonde en goed onderhouden VvE's.

Wellicht binnenkort ook voor die van u?