Niels Jong

Niels Jong

Manager Technisch Beheer

Na het afronden van mijn technische opleiding aan de HBO in Haarlem ben ik achtereenvolgens gaan werken bij een groot adviesbureau, een woningbouwcorporatie en bij bouwbedrijven. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan van diverse kanten en kan ik mijzelf gemakkelijk verplaatsen in eigenaars, groot eigenaars en huurders.

De VvE’s die wij in beheer hebben, zijn financieel gezonde VvE’s, of helpen wij met gepast advies en gericht sparen om weer gezond te worden en te blijven. Om een goed plan van aanpak te maken voor de planmatige werkzaamheden, spreken we die vooraf in detail door met het bestuur van de VvE. Zo wordt het plan gedragen door de VvE zelf en is het niet iets ‘wat van buitenaf wordt opgelegd’. Ook wordt er op deze manier gericht en noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Het is een van mijn taken om dit onderhoud te begeleiden en toezicht te houden.

Mijn sterke kanten zijn om het verhaal van de mensen te vertalen naar het wenselijke en noodzakelijke onderhoud en eigenaars en collega’s enthousiast te maken door met alternatieven te komen, die beter binnen het budget passen.