In Heerhugowaard is aan de Middenweg de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw centrumgebouw, Poort Halfweg. Doordat het gebouw werd ontwikkeld en gebouwd in de crisistijd heeft het een roerige periode achter de rug. Tijdens de bouw van de eerste fase gingen er al partijen failliet, de tweede fase moest daardoor in de wachtstand. Ook kwam de verkoop maar moeizaam op gang, terwijl er al wel gebouwd werd. De splitsing is een ware uitdaging. Uiteindelijk zijn na diverse wijzigingen van splitsing twee hoofdverenigingen en vier onderverenigingen ontstaan, die vrijwel allen onderling zaken moeten afrekenen. Administratief en financieel is dit een complex geheel.

In het pand bevinden zich circa 160 woningen in alle segmenten (vrije koop, koopgarant, huur en begeleid wonen). Er is een grote parkeergarage en er zijn diverse winkel- en horecapanden. In dit complex is het lastig gebleken veel vrijwilligers te mobiliseren voor bestuurs- en commissiefuncties, waardoor een kleine groep mensen al het werk moet doen. Pilaster VvE Beheer ontzorgt hen zoveel als mogelijk. Bovendien spelen er nog tal van opleverpunten, mede als gevolg van het faillissement van de hoofdaannemer. In de ledenvergaderingen wordt veel aandacht gegeven aan de wijze waarop de administratie in elkaar zit, met al die hoofd- en onderverenigingen. Aan de hand van schema’s en plaatjes proberen we het voor iedereen inzichtelijk te maken.