In 2013 namen wij het beheer over van het complex Vogelweg 51-86 in Alkmaar Noord. Dat was tot dan toe grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Er deden zich echter enkele technische vraagstukken voor en men had de behoefte het beheer aan een onafhankelijke partij over te dragen. Er was een behoorlijke achterstand in betaling en er waren vragen over de onderhoudsstaat.

Pilaster heeft de administratie ingericht en transparant gemaakt en voorgesteld een volledig nieuwe onderhoudsbegroting op te stellen. De VvE had voldoende gespaard om in 2015 het onderhoud aan te besteden. Het onderhoud van meerdere jaren is gebundeld en in 1 keer aanbesteed, waardoor er ruimte in het budget overbleef. Desondanks moet er een vinger aan de pols worden gehouden, zodat er voldoende gespaard wordt voor toekomstig onderhoud. Pilaster heeft de onderhoudsbegroting volledig digitaal gekoppeld aan het spaarplan van de VvE en elke ledenvergadering wordt het meerjarenplan besproken. Voorkomen moet worden dat op termijn de reserve onvoldoende is voor planmatig onderhoud en er ‘met de pet’ moet worden rondgegaan.