VvE Winterlinde in Alkmaar is één van de weinige VvE’s met een eigen SKW-certificaat. Het actieve bestuur van de VvE hecht er grote waarde aan, dat bij het uitvoeren van de bestuurstaken en beheerstaken het VvE-beheer conform de regelgeving wordt uitgevoerd en dat dit ook voor de leden inzichtelijk is. Na een toets door Pilaster en SKW heeft de VvE in 2014 het SKW-certificaat ontvangen.

Het complex is opgeleverd in 2012. Na het eerste jaar is men gewisseld van VvE-beheerder en heeft men gekozen voor Pilaster. Samen met het bestuur is de administratie verder ingericht en voor iedereen inzichtelijk gemaakt. In 2013 hebben we een nieuw onderhoudsplan (MJOB) opgesteld. Aan de hand daarvan zijn de jaarlijkse te sparen bedragen opnieuw vastgesteld. Omdat de VvE inzag dat er besparingen op de maandelijkse kosten mogelijk waren en waarde hecht aan een duurzame omgeving, heeft de Vereniging van Eigenaren een aparte reserve voor Verduurzaming opgebouwd. Inmiddels is geïnvesteerd in LED-verlichting en liggen er ideeën voor andere verduurzamingsplannen.