Op één van de toegangspoorten naar het centrum van Alkmaar is in 2012 het gebouw De Entree verrezen. Een markant gebouw op een druk knooppunt tussen de wijken Overdie, het Centrum en Zuid. Het gebouw omvat 80 huur- en koopappartementen, een gedeelte bestemd voor begeleid wonen, een gezondheidscentrum en enkele winkelpanden.

De wijze van de splitsing en de soms verschillende belangen van de eigenaren maken het VvE-beheer voor het bestuur en Pilaster complex en daarvoor ook extra interessant. Het bestuur van de VvE heeft goed oog voor de belangen van de eigenaars en heeft zich goed verdiept in het Reglement van Splitsing. Samen met een actieve technische commissie zijn vrijwel alle kinderziektes na oplevering in het pand opgelost. Pilaster heeft voorgesteld deze VvE voor te dragen voor een SKW-certificaat. Eind 2014 is dit certificaat uitgereikt.

vve splitsingsakte