01

okt 2020

UPDATE CORONAVIRUS EN DE VVE PER 01-10-2020

In de eerst zes maanden van het kalenderjaar worden veruit de meeste algemene ledenvergaderingen belegd voor onze VvE’s. Veel vergaderingen zijn in de avonduren en op vergaderlocaties buiten ons kantoor. Door de maatregelen i.v.m. het coronavirus was dit niet meer mogelijk. Desondanks is het ons gelukt om met alternatieve wijze van vergaderen ruim 75% van onze reguliere ledenvergaderingen door te laten gaan voor de zomer. Inmiddels zitten wij al op 90% maar worden wij nu geconfronteerd met nieuwe maatregelen.

Voor VvE’s is er een noodwet van kracht die onder andere regelt dat er digitaal vergaderd mag worden. Deze noodwet is onlangs verlengd tot 1 december en kan daarna steeds verlengd worden als dat nodig blijkt te zijn. De VvE’s die nu nog niet hebben vergaderd hebben een sterke voorkeur om toch fysiek te kunnen vergaderen. Bijvoorbeeld vanwege de gemiddelde leeftijd van de leden of complexe agendapunten over groot onderhoud of huishoudelijke reglementen. Ook zijn er een aantal omvangrijke VvE’s waarbij de alternatieve wijze van vergaderen geen oplossing is.

Weerbarstige praktijk

Vanaf 29 september is fysiek vergaderen helaas weer beperkt. Bovendien in verband met gezondheidsrisico onwenselijk. Daarnaast blijkt het vinden van een geschikte vergaderlocatie erg lastig.

Welke maatregelen zijn er bij Pilaster van kracht per 1 oktober?

  • Fysieke vergaderingen op ons kantoor worden zoveel als mogelijk vermeden. Er geldt een maximum van 5 personen.
  • Fysieke ledenvergadering zijn mogelijk tot maximaal 30 personen, mits er een geschikte vergaderlocatie beschikbaar is. Pilaster heeft de sterke voorkeur nu geen fysieke vergaderingen te organiseren en dringt bij besturen aan op digitale vergaderingen.
  • Ons kantoor is voor leveranciers altijd open gebleven. Klanten zijn op afspraak ook welkom. Wel vragen wij u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en afstand te houden.
  • Huisbezoeken vermijden wij.

Ondanks dat er nog wel veel mogelijk is, hebben wij nog steeds sterkte voorkeur om zoveel als mogelijk afspraken digitaal of telefonisch te laten plaatsvinden. Wij hechten veel waarde aan de gezondheid van onze VvE-leden en die van de Pilaster collega’s. Wij vragen om uw begrip in deze situatie.

Bereikbaarheid Pilaster

Wij bieden al onze collega’s de mogelijkheid om thuis te werken. Op kantoor is wel altijd een basis bezetting aanwezig. Dit kan enige invloed hebben op de bereikbaarheid of de kwaliteit van de telefoonverbinding. Wij verzoeken u daarom zoveel als mogelijk per e-mail of via de webportal contact met ons op te nemen en alleen als het niet anders kan of echte spoed vereist is, dan telefonisch.