02

mrt 2021

UPDATE CORONAVIRUS EN DE VVE PER 02-03-2021

In de eerst zes maanden van het kalenderjaar worden veruit de meeste algemene ledenvergaderingen belegd voor onze VvE’s. Veel vergaderingen zijn in de avonduren en op vergaderlocaties buiten ons kantoor. Door de maatregelen i.v.m. het coronavirus is dit voorlopig niet mogelijk. Pilaster zit echter niet stil en zorgt ervoor dat er op andere manieren vergaderd kan worden, veelal digitaal.

 

Welke maatregelen zijn er bij Pilaster op dit moment van kracht?

  • Fysieke vergaderingen op ons kantoor worden zoveel als mogelijk vermeden. Er geldt een maximum van 2 personen.
  • Pilaster zal geen medewerker afvaardigen naar fysieke (leden-/bestuurs)vergaderingen tot nader bericht.
  • Wij adviseren besturen geen fysieke ledenvergaderingen te organiseren tot en met juni 2021, daar de verwachting is dat het bijeenkomen met grotere groepen voorlopig niet mogelijk zal zijn.
  • Ter voorkoming van planningsproblemen na de zomerperiode, als hopelijk fysieke vergaderen weer kan, reserveren wij de periode vanaf juli 2021 met voorrang voor grotere VvE’s / groepen, omdat digitaal vergaderen met grotere groepen lastiger is dan met kleinere groepen. Voor VvE’s tot 15 appartementen / eigenaren zullen wij daarom aandringen op digitaal vergaderen voor 1 juli, zodat voor hen ook keurig wordt voldaan een de reguliere regelgeving om voor 1 juli van elk jaar te vergaderen. Bovendien verwachten wij dat ook na de zomer het lastig zal blijven om geschikte vergaderlocaties te vinden voor fysieke ledenvergaderingen.
  • Ons kantoor is voor leveranciers altijd open gebleven. Klanten zijn op afspraak en alleen als er geen gezondheidsklachten zijn welkom. Wel vragen wij u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren, mondkapjes te dragen en afstand te houden.
  • Huisbezoeken vermijden wij.

Ondanks dat er nog wel veel mogelijk is, hebben wij nog steeds sterkte voorkeur om zoveel als mogelijk afspraken digitaal of telefonisch te laten plaatsvinden. Wij hechten veel waarde aan de gezondheid van onze VvE-leden en die van de Pilaster collega’s. Wij vragen om uw begrip in deze situatie.

 

Bereikbaarheid Pilaster

Wij bieden al onze collega’s de mogelijkheid om thuis te werken. Op kantoor is wel altijd een basis bezetting aanwezig. Dit kan enige invloed hebben op de bereikbaarheid of de kwaliteit van de telefoonverbinding. Wij verzoeken u daarom zoveel als mogelijk per e-mail of via de webportal contact met ons op te nemen en alleen als het niet anders kan of echte spoed vereist is, dan telefonisch.