VvE-beheer Alkmaar: hoeveel appartementen en gebouwen zijn in beheer?

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen woningen vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het aantal VvE’s met een woonfunctie komt neer op zo’n 125.000. Bijna de helft hiervan betreft een gemengde VvE, waarin zowel koop- als huurwoningen voorkomen. Een gemengde VvE bevatte in 2015 gemiddeld 14 woningen (bron: cbs). Op deze pagina lees je alles over VvE-beheer in Alkmaar. 

VvE beheer in Alkmaar

Verenigingen van Eigenaars kunnen ervoor kiezen om het beheer en onderhoud van het gezamenlijke pand uit te besteden aan een professionele organisatie. Zo’n organisatie noemt zich vaak een VvE beheerder. Alkmaar kent meerdere VvE beheerders.

Naast het beheer en onderhoud van het pand, dient een goede VvE beheerder ook als aanspreekpunt voor de eigenaren binnen een VvE. Ook voert een VvE beheerder werkzaamheden uit op het gebied van technisch beheer, administratie en financiën.

Op zoek naar een geschikte VvE beheerder in Alkmaar? Bekijk hier hoe je tot een goede keuze komt.

Aantal VvE’s

Volgens onderzoek binnen het open data register van de KvK zijn er in Alkmaar ruim negenhonderd Verenigingen van Eigenaars actief.

Aantal woningen & percelen

Er staan 51.339 woningen geregistreerd in Alkmaar. Dat zijn er veel vergeleken met het gemiddelde op gemeenteniveau. De woningmarkt is er krap. 97% van de woningen is bewoond en 3% van de woningen staat leeg. Er staan bovengemiddeld veel huurwoningen in Alkmaar. Van alle woningen bestaat 41% uit huurwoningen en 59% uit koopwoningen.

De kadastrale gemeente Alkmaar heeft een totale oppervlakte van 27,86 km2 en bestaat uit 12 kadastrale secties, met in totaal zo’n 33.500 percelen. Bekijk hier een overzicht van het aantal percelen per sectie in Alkmaar.

Totale vastgoed waarde

De totale waarde van onroerend goed in Alkmaar bedroeg in 2020 ruim 16 miljoen euro. Het totaal in Nederland bedroeg in dat jaar ongeveer 2,5 biljoen euro aan vastgoed.

WOZ-waardes

In Alkmaar geldt dat meer dan de helft (51%) van alle woningen die onder een VvE vallen een WOZ-waarde heeft van minder dan honderdvijftigduizend euro. Van 41% van de Alkmaarse VvE woningen ligt de WOZ-waarde tussen de honderdvijftigduizend en driehonderdduizend euro. Slechts 5% heeft een WOZ-waarde van boven de driehonderdduizend euro.

De gemiddelde WOZ-waarde binnen de gemeente Alkmaar was in 2020 zo’n € 245.000. Naar verwachting is dat dit jaar gemiddeld €268.954. Dit kom neer op een stijging van zo’n 7%, ten opzichte van vorig jaar.

Bewoners VvE

In 2015 maakten hoofdbewoners van tussen de dertig en vijftig jaar landelijk gezien het vaakst deel uit van VvE’s. Slechts bij één op de tien VvE’s was het grootste deel van de hoofdbewoners jonger dan dertig jaar. Eén op de vier VvE’s werd vertegenwoordigd door 65-plussers. Regionaal zijn grote verschillen te zien. Zo werd in Drenthe ruim de helft van de VvE’s vertegenwoordigd door 65-plussers. In de grote steden was dit aandeel veel kleiner en zijn vooral de dertig tot vijftig jarigen ruim vertegenwoordigd.

Verduurzaming, subsidies en regelingen voor VvE’s

Als je de isolatie van een appartement wilt verbeteren, is een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers of buitenunits van warmtepompen op het dak. Naast de gebruikelijke kleine maatregelen en bespaartips worden er in de gemeente Alkmaar verschillende subsidies voor het verduurzamen van VvE’s aangeboden:

1. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, kleine windturbines en aansluiting op het warmtenet.  Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de ISDE-subsidie voor (hybride) warmtepompen (met een vermogen groter dan 1 kW) ongeveer 30% van de kosten. Voor zonneboilers en warmtenetaansluitingen is de subsidie ongeveer 20% van de kosten, maar mogelijk gaat in de loop van januari ook deze subsidie omhoog naar 30%. De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

2. Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): voor het isoleren van het dak, de buitenmuren, spouwmuur, vloer en glas. Voorwaarde is dat de VvE ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Neem je als VvE minimaal twee maatregelen, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar aanvullende maatregelen die energie besparen, zoals isolerende buitendeuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanagers of slimme thermostaten. Als de woningen zeer energiezuinig of energieneutraal worden gemaakt, is een extra subsidie mogelijk tot 4000 euro per woning. 

3. Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s (SEEH-VvE): De subsidie voor energieadvies en procesbegeleiding kan in combinatie met de SEEH worden genomen en bestaat uit drie opties: 

 • Energieadvies (zonder een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding

4. Subsidie groene daken gemeente Alkmaar: voor de aanleg van groene daken. Groene daken waarvan de vegetatie (de verzameling planten) voor tenminste 50% bestaat uit andere planten (grassen en kruiden) dan sedum, hebben een meerwaarde voor de biodiversiteit. Hiervoor een hoger maximumbedrag subsidie per vierkante meter ontvangen worden.

Naast bovengenoemde subsidies kunnen VvE’s ook twee soorten leningen voor verduurzaming treffen. De VvE Energiebespaarlening is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. De Duurzame Monumenten Lening is bedoeld voor werkzaamheden aan rijksmonumentale woningen of appartementen.

Tenslotte geldt voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas het lage btw-tarief op arbeidsloon. Het lage btw-tarief is 9 procent in plaats van de normale 21 procent. Het lage btw-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten en niet voor de (isolatie)materialen. Deze vallen onder het normale btw-tarief.

Hoe kies je de juiste VvE beheerder?

Hoe zorg je dat jouw VvE door een betrouwbaar kantoor wordt beheerd? Vereniging Eigen Huis heeft een aantal tips voor je:

 1. Onderzoek welke beheerders in je regio werken en vraag aan andere VvE’s of zij een kantoor kunnen aanraden.
 2. Bekijk de website van de beheerder. Hoe ziet deze eruit? Hoe wordt uitgelegd wat een VvE is? Als dit heel gebrekkig is, dan is de kans groot dat weinig kennis over een VvE aanwezig is.
 3. Als je een aantal kantoren hebt gevonden, maak dan een voorselectie van ongeveer zes beheerders.
 4. Stel vast welke diensten je nodig hebt.
 5. Vraag (vrijblijvend) offertes op en bekijk of die toegespitst zijn op jouw situatie. Spreek met de beheerder af dat de offerteprijs in ieder geval geldt tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 6. Nodig drie beheerders uit en zorg ervoor dat tijdens het gesprek meerdere mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld bestuursleden.
 7. Als je er een gekozen hebt, ga dan langs bij het kantoor. Zo krijg je een beter beeld van de organisatie.
 8. Check ook of de beheerder goed te bereiken is per telefoon, per mail en in persoon. Wanneer je ook het technisch beheer en onderhoud wilt uitbesteden, let er dan op dat de beheerder ook buiten kantoortijden bereikbaar is voor bijvoorbeeld lekkages.
 9. Een aantal VvE-beheerders is in het bezit van een SKW-certificaat (Samen Kwaliteit Waarborgen). In een beoordelingsrichtlijn van SKW is vastgelegd aan welke eisen een VvE-beheerder moet voldoen.

Vrijblijvend contact voor het beheer van uw VvE in Alkmaar?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Pilaster voor uw VvE in Alkmaar, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt spoedig antwoord.