VvE-beheer Amsterdam: hoeveel appartementen en gebouwen zijn in beheer?

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen woningen vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het aantal VvE’s met een woonfunctie komt neer op zo’n 125.000. Bijna de helft hiervan betreft een gemengde VvE, waarin zowel koop- als huurwoningen voorkomen. Een gemengde VvE bevatte in 2015 gemiddeld 14 woningen (bron: cbs). Op deze pagina lees je alles over VvE-beheer in Amsterdam. 

VvE beheer in Amsterdam

Een Vereniging van Eigenaren kan ervoor kiezen om het beheer en onderhoud van het pand uit te besteden aan een professionele organisatie. Zo’n organisatie wordt een VvE beheerder genoemd. De gemeente Amsterdam kent meerdere VvE beheerders.

Naast het beheer en onderhoud van het pand, functioneert een goede VvE beheerder ook als aanspreekpunt voor de eigenaren binnen een VvE. Ook voert een VvE beheerder werkzaamheden uit op het gebied van technisch beheer, financiën en administratie.

Op zoek naar een geschikte VvE beheerder in Amsterdam? Bekijk hier hoe je tot een goede keuze komt.

Aantal VvE’s

Volgens onderzoek met behulp van het open data register van de KvK zijn er in Amsterdam maar liefst 11.700 Verenigingen van Eigenaars actief.

Aantal woningen & percelen

In Amsterdam staan bijna vierhonderdvijftigduizend woningen geregistreerd. Het is niet verassend dat dit er erg veel zijn als je het vergelijkt met het gemiddelde op gemeenteniveau. Amsterdam is namelijk bovengemiddeld dichtbevolkt. Het kent een bevolkingsdichtheid van 5.277 mensen per vierkante kilometer. Van alle Amsterdamse woningen bestaat 70% uit huurwoningen en 29% uit koopwoningen. Kijk hier voor een overzicht van het aantal percelen per sectie in Amsterdam.

Totale vastgoed waarde

In Amsterdam werd de totale vastgoedwaarde vastgesteld op ruim 225 miljoen euro in 2020. In datzelfde jaar kende Nederland in totaal een waarde van 2,5 biljoen euro aan vastgoed.

WOZ-waardes

6% van de Amsterdamse woningen die onder een VvE vallen heeft een WOZ-waarde van onder de 150 duizend euro. Meer dan de helft (57%) heeft een WOZ- waarde tussen de 150 duizend en 300 duizend euro. De overige 36% van de woningen die onder een VvE vallen in Amsterdam heeft een WOZ-waarde van boven de drie ton.

De gemiddelde WOZ-waarde van een Amsterdamse woning komt neer op zo’n 418 duizend euro. Klik hier voor meer informatie over woningen in Amsterdam.

Bewoners VvE

De meest recente cijfers over VvE bewoners komen uit 2015. Toen maakten hoofdbewoners van tussen de dertig en vijftig jaar landelijk gezien het vaakst deel uit van VvE’s. Slechts bij één op de tien VvE’s was het grootste deel van de hoofdbewoners dat jaar jonger dan dertig jaar. Een vierde van de VvE’s werd hoofdzakelijk vertegenwoordigd door 65-plussers. Regionaal zijn de verschillen groot. Zo werd in Drenthe meer dan vijftig procent van de VvE’s vertegenwoordigd door 65-plussers. In de grote steden was dit aandeel veel kleiner en waren met name de dertig tot vijftig jarigen ruim vertegenwoordigd.

Verduurzaming, subsidies en regelingen voor VvE’s

Voor de verduurzaming van jouw pand is een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je de isolatie van het gebouw wil verbeteren, of zonnepanelen, zonneboilers of buitenunits van warmtepompen op het dak wil plaatsen. In Amsterdam worden er, naast de gebruikelijke kleine maatregelen en bespaartips, verschillende subsidies voor de verduurzaming van VvE’s aangeboden:

1. Subsidie gebiedsgericht aardgasvrij Amsterdam: een eenmalige subsidie voor het verbouwen van een gebouw of woning naar aardgasvrij. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de plek waar je woont en welke maatregelen je neemt. Je kan de subsidie aanvragen als je eigenaar of bewoner bent van een bestaand vastgoed dat gebruik maakt van aardgas. Nieuwbouw kan geen gebruik maken van de regeling.

2. Subsidie groenblauw buurtidee waterschap Rijnland: voor meerdere maatregelen voor het verduurzamen van je woning of gebouw, zoals groene daken, het afkoppelen van de regenpijp van het riool, of het verwijderen van tegels uit de tuin.

3. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, kleine windturbines en aansluiting op het warmtenet.  Vanaf begin 2022 bedraagt de ISDE-subsidie voor (hybride) warmtepompen (met een vermogen groter dan 1 kW) 30% van de kosten. Voor zonneboilers en warmtenetaansluitingen is de subsidie op dit moment nog 20% van de kosten. Het is echter mogelijk dat deze in de loop van januari ook omhoog gaat naar 30%. Voor duurzame energieopwekking verschilt de hoogte van de subsidie per apparaat. Bovendien moet een apparaat voldoen aan enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Een lijst met de vergoedingen per apparaat vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

4. Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): voor isolatie van het dak, spouwmuur, de buitenmuren, vloer en glas. Een voorwaarde voor deze subsidie is dat de VvE ten minste twee isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Doe je dit, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar aanvullende maatregelen die energie besparen, zoals isolerende buitendeuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanagers of slimme thermostaten. Als de woning echt heel energiezuinig of energieneutraal wordt gemaakt, is een extra subsidie mogelijk tot 4.000 euro per woning.

5. Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s (SEEH-VvE): De subsidie voor energieadvies en procesbegeleiding kan in combinatie met de SEEH worden genomen en bestaat uit drie onderdelen:

 • Energieadvies (zonder een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding

Los van bovenstaande subsidies kunnen VvE’s in Amsterdam ook een zestal verduurzamingsleningen treffen:

1. VvE Energiebespaarlening: het afsluiten van een lening voor energiebesparende maatregelen tegen een gunstige rente. De VvE moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een minimum aantal van acht wooneenheden.

2. Stimuleringslening: voor de financiering van onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van je woning.

3. Het duurzaamheidsfonds Amsterdam: als VvE kun je voor duurzaamheidsprojecten in de breedste zin beroep doen op het duurzaamheidsfonds. Ook hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

4. Energielening gemeente Amsterdam: een lening met vaste lage rente voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Let op, deze is met name bedoeld voor individuele bewoners.

5. De duurzame monumenten lening: voor rijksmonumentale woningen of appartementen.

6. BNG duurzaamheidslening voor VvE’s: VvE’s kunnen een lening krijgen uit het BNG Duurzaamheidsfonds, als hun investeringen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van hun gemeente of provincie.

Tot slot kunnen VvE’s in Amsterdam nog gebruik maken van het lage BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden.

Hoe kies je de juiste VvE beheerder?

Amsterdam kent een groot aantal VvE beheerders. Hoe zorg je dat jouw keuze voor een beheerder de juiste is? Vereniging Eigen Huis zet een aantal tips voor je op een rij:

 1. Stel van tevoren vast welke specifieke diensten jij nodig hebt.
 2. Onderzoek welke beheerders er zijn in je regio en vraag aan andere VvE’s of zij een kantoor kunnen aanraden.
 3. Bekijk de website van de beheerder. Hoe ziet deze eruit? Wordt er in detail uitgelegd wat een VvE is? Als dit te gebrekkig is, dan is de kans groot dat er weinig kennis over een VvE aanwezig is.
 4. Heb je een aantal kantoren gevonden? Maak dan een voorselectie van ongeveer zes beheerders.
 5. Vraag (vrijblijvend) offertes op en zie of deze toegespitst zijn op de situatie van jouw VvE. Spreek met de beheerder af dat de offerteprijs in ieder geval geldt tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 6. Spreek met drie beheerders af en zorg ervoor dat tijdens het gesprek meerdere mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld bestuursleden.
 7. Als je een keuze hebt gemaakt, ga dan langs bij het kantoor. Zo krijg je een beter beeld van de organisatie.
 8. Check ook of de beheerder goed te bereiken is per telefoon, e-mail en in persoon. Wanneer je ook het technisch beheer en onderhoud wilt uitbesteden, check dan of de beheerder ook buiten kantoortijden bereikbaar is voor bijvoorbeeld lekkages.
 9. Goede VvE-beheerders zijn in het bezit van een SKW-certificaat (Samen Kwaliteit Waarborgen). In een beoordelingsrichtlijn van SKW is vastgelegd aan welke eisen een VvE-beheerder moet voldoen.

Vrijblijvend contact voor het beheer van uw VvE in Amsterdam?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Pilaster voor uw VvE in Amsterdam, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt spoedig antwoord.