VvE-beheer Bergen: hoeveel appartementen en gebouwen zijn in beheer?

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen woningen vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het aantal VvE’s met een woonfunctie komt neer op zo’n 125.000. Bijna de helft hiervan betreft een gemengde VvE, waarin zowel koop- als huurwoningen voorkomen. Een gemengde VvE bevatte in 2015 gemiddeld 14 woningen (bron: cbs). Op deze pagina lees je alles over VvE-beheer in Bergen. 

VvE beheer in Bergen

VvE’s kunnen het beheer en onderhoud van het gezamenlijke pand uitbesteden aan een professionele organisatie. Zo’n organisatie noemt zich een VvE beheerder. Bergen kent verschillende VvE beheerders.

Naast het beheer en onderhoud van het pand, dient een goede VvE beheerder als aanspreekpunt voor de eigenaren binnen een Verenigingen van Eigenaars. Tenslotte kan een VvE beheerder werkzaamheden uitvoeren op het gebied van technisch beheer, administratie en financiën.

Op zoek naar een geschikte VvE beheerder in Bergen? Bekijk hier hoe je tot een goede keuze komt.

Aantal VvE’s

Volgens onderzoek binnen het open data register van de KvK zijn er in Bergen 106 Verenigingen van Eigenaars actief.

Aantal woningen & percelen

De woonplaats Bergen (NH) telt in totaal bijna 6.500 woningen. De kadastrale gemeente Bergen Noord-Holland heeft een totale oppervlakte van 37,57 km2 en bestaat uit zeven kadastrale secties, met in totaal 7477 percelen. Bekijk hier het overzicht van het aantal percelen per sectie in Bergen.

Totale vastgoed waarde

In Bergen kwam de totale vastgoedwaarde neer op een totaal van ruim 7,5 miljoen euro in 2020. Ter vergelijking, in datzelfde jaar was de totale vastgoedwaarde van heel Nederland zo’n 2,5 biljoen euro.

WOZ-waardes

Van alle woningen in Bergen die onder een Vereniging van Eigenaren vallen heeft 29% een WOZ- waarde van boven de 300 duizend euro. 15% heeft een WOZ-waarde onder de 150 duizend euro. Maar liefst 54% van de woningen binnen een VvE heeft een WOZ-waarde van tussen de 150 duizend en 300 duizend euro.

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Bergen was maar liefst 439 duizend euro. Hiermee kent het een van de hoogste gemiddeldes van Nederland. Kijk hier voor meer informatie over woningen in Bergen.

Bewoners VvE

In 2015 was het grootste deel van de hoofdbewoners slechts bij één op de tien VvE’s jonger dan dertig jaar. Eén op de vier VvE’s werd vertegenwoordigd door 65-plussers. Hoofdbewoners van tussen de dertig en vijftig jaar maakten landelijk gezien het vaakst deel uit van VvE’s. Op regionaal niveau waren grote verschillen te zien. In Drenthe werd bijvoorbeeld meer dan de helft van de VvE’s vertegenwoordigd door 65-plussers. Dit aandeel was veel kleiner in de grote steden. Daar waren vooral de dertig tot vijftig jarigen ruim vertegenwoordigd.

Verduurzaming, subsidies en regelingen voor VvE’s

De gemeente Bergen wil verduurzaming stimuleren. Voor het verduurzamen van panden of woningen van een VvE is een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers, maar ook voor het verbeteren van de isolatie van het gebouw. In Bergen wordt, naast de gebruikelijke bespaartips en maatregelen, een drietal subsidies aangeboden voor verduurzamingsmaatregelen:

1. Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): voor het isoleren van het dak, vloer en glas, de spouwmuur en de buitenmuren. Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is dat de Vereniging van Eigenaren ten minste twee isolatiemaatregelen laat treffen. Als je dit doet, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar aanvullende maatregelen die energie besparen. Voorbeelden hiervan zijn isolerende buitendeuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanagers of slimme thermostaten. Als de woning echt zeer energiezuinig of energieneutraal wordt gemaakt, is een extra subsidie mogelijk tot 4.000 euro per woning.

2. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, kleine windturbines en aansluiting op het warmtenet. Vanaf begin 2022 bedraagt de ISDE-subsidie voor (hybride) warmtepompen (met een vermogen groter dan 1 kW) 30% van de kosten. Voor zonneboilers en warmtenetaansluitingen is de subsidie op dit moment nog 20% van de kosten. Het is echter mogelijk dat deze in de loop van januari ook omhoog gaat naar 30%. Voor duurzame energieopwekking verschilt de hoogte van de subsidie per apparaat. Bovendien moet een apparaat voldoen aan enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Een lijst met de vergoedingen per apparaat vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

3. Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s (SEEH-VvE): voor energieadvies en procesbegeleiding. Deze subsidie kan in combinatie met de eerdergenoemde SEEH worden genomen en bestaat uit drie niveaus:

 • Energieadvies (zonder een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding    

Maar subsidies zijn niet de enige manier waarop verduurzamingsprojecten ondersteund worden. In Bergen kunnen VvE’s, mits zij voldoen aan de voorwaarden, beroep doen op de volgende leningen:

1. BNG duurzaamheidslening voor VvE’s: Als hun investeringen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente of provincie, kunnen VvE’s een lening krijgen uit het BNG Duurzaamheidsfonds.

2. VvE Energiebespaarlening: Een lening voor energiebesparende maatregelen tegen een gunstige rente. De VvE moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de lening. Zo moet de VvE minimaal acht wooneenheden hebben.

3. De duurzame monumenten lening: Deze lening is specifiek bedoeld voor rijksmonumentale woningen of appartementen.

4. Duurzaamheidslening: voor algemene energiemaatregelen. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

5. Stimuleringslening: voor de financiering van renovatie, restauratie, onderhoud of verduurzaming, van je woning.

Tot slot worden isolatiemaatregelen gestimuleerd door middel van lage BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden. 

Hoe kies je de juiste VvE beheerder?

Als je jouw VvE beheer wil uitbesteden, dan wil je dat natuurlijk wel bij een betrouwbare partij doen. Maar hoe maak je de juiste keuze voor een VvE beheerder? Vereniging Eigen Huis heeft een aantal tips voor je:

 1. Bekijk welke VvE beheerders er zijn in jouw regio en vraag aan andere VvE’s of zij een partij aan kunnen raden.
 2. Bekijk de website van de beheerder. Hoe is deze opgebouwd? Hoe wordt uitgelegd wat een VvE is? Als deze informatie gebrekkig is, dan is de kans groot dat er relatief weinig kennis over een VvE aanwezig is.
 3. Check of de beheerder goed te bereiken is per telefoon, per mail en in persoon. Wanneer je ook het technisch beheer en onderhoud wilt uitbesteden, let er dan op dat de beheerder ook buiten kantoortijden bereikbaar moet zijn voor bijvoorbeeld lekkages.
 4. Enkele VvE-beheerders zijn in het bezit van een SKW-certificaat (Samen Kwaliteit Waarborgen). In de beoordelingsrichtlijn van SKW is vastgelegd aan welke eisen een VvE-beheerder moet voldoen. Een VvE beheerder met zo’n certificaat voldoet dus aan deze eisen.
 5. Als je een aantal mogelijke beheerders gevonden hebt, maak dan een voorselectie van ongeveer zes beheerders.
 6. Stel vast welke diensten je nodig hebt.
 7. Vraag (vrijblijvend) offertes op en bekijk of die specifiek gemaakt zijn voor jouw situatie. Spreek met de beheerder af dat de offerteprijs in elk geval geldt tot jullie eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 8. Nodig drie beheerders uit en zorg ervoor dat tijdens het gesprek meerdere mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld bestuursleden.
 9. Als je een partij gekozen hebt, ga dan bij hen langs. Zo krijg je een beter beeld van de organisatie.

Vrijblijvend contact voor het beheer van uw VvE in Bergen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Pilaster voor uw VvE in Bergen, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt spoedig antwoord.