VvE-beheer Haarlem: hoeveel appartementen en gebouwen zijn in beheer?

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen woningen vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het aantal VvE’s met een woonfunctie komt neer op zo’n 125.000. Bijna de helft hiervan betreft een gemengde VvE, waarin zowel koop- als huurwoningen voorkomen. Een gemengde VvE bevatte in 2015 gemiddeld 14 woningen (bron: cbs). Op deze pagina lees je alles over VvE-beheer in Haarlem. 

VvE beheer in Haarlem

Als Verenigingen van Eigenaars kun je ervoor kiezen om het beheer en onderhoud van het gezamenlijke pand uit te besteden aan VvE beheerder. Dit is een professionele organisatie. In Haarlem zijn meerdere VvE beheerders actief.

VvE beheer gaat verder dan alleen het beheer en onderhoud van het pand. Een goede VvE beheerder dient namelijk ook als aanspreekpunt voor de eigenaren van een VvE. Daarnaast voert een VvE beheerder werkzaamheden uit op het gebied van administratie, technisch beheer en financiën.

Ben je op zoek naar een geschikte VvE beheerder in Haarlem? Bekijk hier hoe je tot een goede keuze komt.

Aantal VvE’s

Volgens onderzoek binnen het open data register van de KvK zijn er in Haarlem meer dan vierendertighonderd Verenigingen van Eigenaars actief.  

Aantal woningen & percelen

Haarlem telt 77.496 woningen. De kadastrale gemeente Haarlem heeft een totale oppervlakte van 6,58 km2 en bestaat uit 9 kadastrale secties, met ruim twintigduizend percelen. Deze percelen hebben een gemiddelde oppervlakte van 332,82 m2. Kijk hier voor een overzicht van het aantal percelen per sectie in Haarlem.  

Totale vastgoed waarde

De totale waarde van onroerend goed in Haarlem bedroeg in 2020 ruim 31,5 miljoen euro. Het totaal in Nederland bedroeg in dat jaar ongeveer 2,5 biljoen euro aan vastgoedwaarde.

WOZ-waardes

In Haarlem heeft slechts 19% van alle woningen die onder een VvE vallen een WOZ-waarde van minder dan €150.000. Van ruim 69% van de Haarlemse VvE woningen ligt de WOZ-waarde tussen de 150.000 en 299.999 euro. 11% heeft een WOZ-waarde van boven de €300.000.  

Op dit moment is de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Haarlem €419.720. Klik hier voor meer informatie over woningen in Haarlem. 

Bewoners VvE

In 2015 maakten hoofdbewoners van tussen de dertig en vijftig jaar het vaakst deel uit van VvE’s in Nederland. Maar in één op de tien VvE’s was het grootste deel van de hoofdbewoners jonger dan dertig jaar. 65-plussers vertegenwoordigde in dat jaar één op de vier VvE’s. In de regio’s zijn er grote verschillen te zien. Zo werd in Drenthe meer dan de helft van de VvE’s vertegenwoordigd door 65-plussers. Dit aandeel was in de grote steden veel kleiner. Hier waren vooral de dertig tot vijftig jarigen goed vertegenwoordigd. 

Verduurzaming, subsidies en regelingen voor VvE’s

Haarlem wil in 2040 een aardgasvrije stad zijn. Als je de isolatie van een appartement wilt verbeteren, is een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren. Dit geldt ook voor het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers of buitenunits van warmtepompen op het dak. In Haarlem worden er, naast de gebruikelijke kleine maatregelen en bespaartips, verschillende subsidies voor de verduurzaming van Vereniging van Eigenaren aangeboden:

 1. Subsidie collectieve zonnestroom Haarlem: voor het opwekken van duurzame elektriciteit door een gezamenlijk zonnestroomdak. Per project is er maximaal €2.500 beschikbaar voor de onderzoeks- en opstartkosten. 
 2. Subsidie groenblauw buurtidee waterschap Rijnland: voor verschillende verduurzamingsmaatregelen, zoals groene daken, het afkoppelen van de regenpijp van het riool, of het verwijderen van tegels uit tuinen. 
 3. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, kleine windturbines en aansluiting op het warmtenet.  
  Vanaf begin2022 bedraagt de ISDE-subsidie voor (hybride) warmtepompen (met een vermogen groter dan 1 kW) 30% van de kosten. Voor zonneboilers en warmtenetaansluitingen is de subsidie nu nog 20% van de kosten, maar mogelijk gaat deze in de loop van januari ook omhoog naar 30%. Voor duurzame energieopwekking verschilt de hoogte van de subsidie per apparaat. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. De vergoedingen per apparaat vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  
 4. Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): voor isolatie de buitenmuren, het dak, spouwmuur, vloer en glas. Een voorwaarde voor deze subsidie is dat de VvE ten minste twee isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Doe je dit, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar aanvullende maatregelen die energie besparen, zoals isolerende buitendeuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanagers of slimme thermostaten. Als de woningen zeer energiezuinig of energieneutraal worden gemaakt, is een extra subsidie mogelijk tot 4000 euro per woning.  
 5. Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s (SEEH-VvE): De subsidie voor energieadvies en procesbegeleiding kan in combinatie met de SEEH worden genomen en bestaat uit drie onderdelen: 
  – Energieadvies (zonder een besluit tot investeren) 
  – Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren) 
  – Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding

Naast subsidies kunnen VvE’s ook verschillende verduurzamingsleningen treffen, zoals energiebespaarleningen. Hierbij kunnen Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. Vergelijkbare leningen zijn de duurzaamheidslening en de stimuleringslening. De Duurzame Monumenten Lening is uitsluitend voor werkzaamheden aan rijksmonumentale woningen of appartementen.  

Verder kunnen VvE’s een beroep doen op het terugvragen van BTW op zonnepanelen en het lage tarief voor isolatiewerkzaamheden 

Hoe kies je de juiste VvE beheerder?

Haarlem kent meerdere VvE beheerders. Hoe maak je de juiste keuze?  Vereniging Eigen Huis geeft een aantal richtlijnen voor kiezen van een beheerder die geschikt is voor jouw VvE:  

 1. Onderzoek welke kantoren er in je regio werken en vraag aan andere VvE’s of zij een beheerder kunnen aanraden.  
 2. Bekijk de website van de beheerder. Ziet deze er professioneel uit en hoe wordt uitgelegd wat een VvE is? Als dit heel gebrekkig is, dan is er een kans dat er weinig kennis over een VvE aanwezig is.  
 3. Stel vast welke diensten je nodig hebt.  
 4. Als je een aantal kantoren hebt gevonden, maak je een voorselectie van een stuk of zes beheerders.  
 5. Vraag (vrijblijvend) offertes aan en bekijk of die geschikt zijn voor jouw situatie. Spreek altijd met de beheerder af dat de offerteprijs in ieder geval geldt tot de eerste algemene ledenvergadering.  
 6. Nodig een drietal beheerders uit voor een gesprek en zorg dat er meerdere mensen aanwezig hierbij zijn, bijvoorbeeld bestuursleden.  
 7. Als je een VvE beheerder gekozen hebt, ga dan bij het kantoor langs. Op die manier krijg je een beter beeld van het kantoor.  
 8. Check ook of de beheerder goed bereikbaar is per telefoon, per mail en in persoon. Wil je ook het technisch beheer en onderhoud uitbesteden? Let er dan op dat de beheerder ook buiten kantoortijden beschikbaar is voor hulp bij bijvoorbeeld lekkages.  
 9. Sommige VvE-beheerders zijn in het bezit van een SKW-certificaat (Samen Kwaliteit Waarborgen). Hierin is vastgelegd aan welke eisen een VvE-beheerder moet voldoen. Een VvE beheerder die over dit certificaat beschikt wordt daarom over het algemeen als zeer competent gezien. 

Vrijblijvend contact voor het beheer van uw VvE in Haarlem?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Pilaster voor uw VvE in Haarlem, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt spoedig antwoord.