VvE-beheer Hoorn: hoeveel appartementen en gebouwen zijn in beheer?

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen woningen vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het aantal VvE’s met een woonfunctie komt neer op zo’n 125.000. Bijna de helft hiervan betreft een gemengde VvE, waarin zowel koop- als huurwoningen voorkomen. Een gemengde VvE bevatte in 2015 gemiddeld 14 woningen (bron: cbs). Op deze pagina lees je alles over VvE-beheer in Hoorn. 

VvE beheer in Hoorn

Verenigingen van Eigenaars kiezen er vaak voor om het beheer en onderhoud van het gezamenlijke pand uit te besteden aan een VvE beheerder. Hoorn kent meerdere VvE beheerders. Naast het beheer en onderhoud van het pand, dient een goede VvE beheerder ook als aanspreekpunt voor de eigenaren binnen een VvE. Tot slot voert een VvE beheerder werkzaamheden uit op het gebied van technisch beheer, administratie en financiën.

Jouw VvE beheer uitbesteden bij een VvE beheerder in Hoorn? Bekijk hier hoe je tot een goede keuze komt.

Aantal VvE’s

In Hoorn zijn er volgens onderzoek binnen het open data register van de KvK zo’n tweehonderdzeventig Verenigingen van Eigenaars actief.

Aantal woningen & percelen

Het woningaantal in Hoorn gaat richting de 34.000 geregistreerde woningen. De kadastrale gemeente Hoorn heeft een totale oppervlakte van 53,46 km2 en bestaat uit elf kadastrale secties, met in totaal 29.379 percelen.  Bekijk hier een overzicht van het aantal percelen per sectie in Hoorn.

Totale vastgoed waarde

In Hoorn was de totale vastgoedwaarde in 2020 slechts negen miljoen euro. Nederland kende dat jaar in totaal een waarde van 2,5 biljoen euro aan vastgoed.

WOZ-waardes

In Hoorn heeft 45% van de woningen die onder een VvE vallen een WOZ-waarde die lager is dan 150.000 euro. Nog eens 45% heeft een WOZ-waarde tussen de 150.000 en 299.999 euro. Slechts 8% heeft een WOZ-waarde van 300.000 euro of meer.

Een woning in Hoorn heeft een gemiddelde WOZ-waarde van 233.000 euro. Voor meer informatie over woningen in Hoorn kun je hier terecht.

Bewoners VvE

Landelijk gezien maakten hoofdbewoners van tussen de dertig en vijftig jaar het vaakst deel uit van VvE’s in 2015. In dat jaar was slechts bij tien procent van de VvE’s het grootste deel van de hoofdbewoners jonger dan dertig jaar. Eén op de vier VvE’s werd vertegenwoordigd door 65-plussers. Regionaal waren er grote verschillen. In Drenthe werd bijvoorbeeld ruim de helft van de VvE’s vertegenwoordigd door 65-plussers. In de grotere steden was dit aandeel aanzienlijk kleiner en waren het vooral de dertig tot vijftig jarigen die ruim vertegenwoordigd waren.

Verduurzaming, subsidies en regelingen voor VvE’s

Voor de verduurzaming panden van VvE’s is een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren. Dit geldt wanneer je de isolatie van het gebouw wil verbeteren, maar ook als je zonnepanelen, zonneboilers of buitenunits van warmtepompen op het dak wil plaatsen. In Hoorn worden er, naast de gebruikelijke kleine maatregelen en bespaartips, de volgende subsidies voor de verduurzaming van Verenigingen van Eigenaars aangeboden:

1. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, kleine windturbines en aansluiting op het warmtenet. Vanaf begin 2022 bedraagt de ISDE-subsidie voor (hybride) warmtepompen (met een vermogen groter dan 1 kW) 30% van de kosten. Voor zonneboilers en warmtenetaansluitingen is de subsidie 20% van de kosten. Voor duurzame energieopwekking verschilt de hoogte van de subsidie per apparaat. Ook moet een apparaat voldoen aan enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijke vergoeding. Een lijst met de vergoedingen per apparaat vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).   

2. Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s (SEEH-VvE): De subsidie voor energieadvies en procesbegeleiding kan in combinatie met de SEEH (zie hieronder) worden genomen en kent drie opties:

 • Energieadvies (zonder een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding

3. Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): voor isolatie van het dak, spouwmuur, de buitenmuren, vloer en glas. Een voorwaarde is dat de VvE minstens twee isolatiemaatregelen laat uitvoeren. In dat geval kun je ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen die energie besparen, zoals isolerende buitendeuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanagers of slimme thermostaten. Als de woning aanzienlijk energiezuiniger of energie neutraler wordt gemaakt, is een extra subsidie mogelijk tot 4.000 euro per woning.

Apart van bovenstaande subsidies kunnen VvE’s in Hoorn ook een aantal verduurzamingsleningen treffen:

1. VvE Energiebespaarlening: lening voor energiebesparende maatregelen tegen een gunstige rente. De VvE moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een minimum aantal van acht wooneenheden. Klik op de link voor meer informatie.

2. BNG duurzaamheidslening voor VvE’s: VvE’s kunnen een lening krijgen uit het BNG Duurzaamheidsfonds, als hun investeringen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van hun gemeente of provincie.

3. Stimuleringslening: voor de financiering van, renovatie, verduurzaming, onderhoud of restauratie van je woning.

4. De duurzame monumenten lening: voor rijksmonumentale woningen of appartementen.

5. De blijvers-lening: met deze lening kun je aanpassingen aan je woningen financieren, waardoor je langer in jouw woning kan blijven wonen. Je kunt er ook verduurzamingsmaatregelen mee financieren. Deze lening is met name bedoeld voor ouderen.

Tot slot kunnen VvE’s in Hoorn beroep doen op het lage BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden.

Hoe kies je de juiste VvE beheerder?

Vereniging Eigen Huis heeft een aantal tips voor het kiezen van de juiste VvE beheerder voor jou:

 1. Wanneer VvE-beheerders in het bezit zijn van een SKW-certificaat (Samen Kwaliteit Waarborgen) is dat een goed teken. In een beoordelingsrichtlijn van SKW is vastgelegd aan welke eisen een VvE-beheerder moet voldoen.
 2. Zoek op welke beheerders in je regio werken en vraag aan andere VvE’s of zij een kantoor aanraden.
 3. Bekijk en beoordeel de website van de beheerder. Hoe ziet deze eruit? Hoe wordt er uitgelegd wat een VvE is? Hoe uitgebreider de informatie op de website, hoe beter.
 4. Als je een aantal kantoren hebt gevonden, maak dan een voorselectie van zes beheerders.
 5. Bepaal welke diensten jij nodig hebt.
 6. Vraag (vrijblijvend) offertes op en bekijk of die toegespitst zijn op jouw situatie. Spreek met de beheerder af dat de offerteprijs in ieder geval geldig is tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 7. Nodig drie beheerders uit voor een gesprek en zorg ervoor dat hier meerdere mensen bij aanwezig zijn, bijvoorbeeld bestuursleden.
 8. Heb je je keuze gemaakt, ga dan langs bij het kantoor. Dan krijg je een beter beeld van de beheerder.
 9. Bepaal ook of de beheerder goed te bereiken is per telefoon, per mail en in persoon. Wanneer je ook het onderhoud en technisch beheer wil uitbesteden, let er dan ook goed op dat de beheerder buiten kantoortijden bereikbaar is voor bijvoorbeeld lekkages.

Vrijblijvend contact voor het beheer van uw VvE in Hoorn?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Pilaster voor uw VvE in Hoorn, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt spoedig antwoord.