VvE-beheer IJmuiden: hoeveel appartementen en gebouwen zijn in beheer?

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen woningen vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het aantal VvE’s met een woonfunctie komt neer op zo’n 125.000. Bijna de helft hiervan betreft een gemengde VvE, waarin zowel koop- als huurwoningen voorkomen. Een gemengde VvE bevatte in 2015 gemiddeld 14 woningen (bron: cbs). Op deze pagina lees je alles over VvE-beheer in IJmuiden. 

VvE beheer in IJmuiden

Verenigingen van Eigenaars kunnen het beheer en onderhoud van hun pand uit te besteden aan een professionele organisatie. Zo’n organisatie heet een VvE beheerder. IJmuiden kent meerdere van zulke VvE beheerders.

Naast het beheer en onderhoud van het pand, is een goede VvE beheerder ook het aanspreekpunt voor de eigenaren binnen een VvE. Ook voert een VvE beheerder werkzaamheden uit met betrekking tot technisch beheer, administratie en financiën.

Op zoek naar een geschikte VvE beheerder in IJmuiden? Bekijk hier hoe je tot een goede keuze komt.

Aantal VvE’s

Volgens onderzoek binnen het open data register van de KvK zijn er in IJmuiden zo’n tweehonderd Verenigingen van Eigenaars actief.

Aantal woningen & percelen

IJmuiden kent in totaal ruim 15.700 woningen. De stad IJmuiden heeft een totale oppervlakte van 27,44 km2 en bestaat uit 5 kadastrale secties, met in totaal 10.460 percelen. Klik hier voor een overzicht van het aantal percelen per sectie in IJmuiden.

Totale vastgoed waarde

IJmuiden valt onder de gemeente Velsen. De totale waarde van onroerend goed in deze gemeente bedroeg in 2020 ruim 10,4 miljoen euro. Hiervan bestond 8,8 miljoen euro uit waarde van woningen. Het totaal in Nederland bedroeg in datzelfde jaar zo’n 2,5 biljoen euro aan vastgoedwaarde.

WOZ-waardes

In de gemeente Velsen geldt dat 35% van alle woningen die onder een VvE vallen een WOZ-waarde heeft van minder dan 150.000 euro. Van ruim 52% van de VvE woningen ligt de WOZ-waarde tussen de 150.000 en 299.999 euro. 7% heeft een WOZ-waarde van boven de 300.000 euro.

In 2020 was de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in IJmuiden 208.000 euro. Bekijk hier meer informatie met betrekking tot woningen in IJmuiden.

Bewoners VvE

Over de bewoners binnen een VvE kunnen we stellen dat in 2015 hoofdbewoners van tussen de dertig en vijftig jaar landelijk gezien het vaakst deel uitmaakten van VvE’s. Slechts bij één op de tien VvE’s was het grootste deel van de hoofdbewoners jonger dan dertig jaar. Maar liefst één op de vier VvE’s werd door 65-plussers vertegenwoordigd. Regionaal zijn er grote verschillen te zien. Zo werd in Drenthe ruim de helft van de VvE’s vertegenwoordigd door 65-plussers. In de randstad was dit aandeel veel kleiner en waren het vooral de dertig tot vijftig jarigen die deel uitmaakten van VvE’s.

Verduurzaming, subsidies en regelingen voor VvE’s

Duurzaamheid is binnen veel VvE’s een groot onderwerp. Voor het verbeteren van de isolatie van een appartement is namelijk een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers of buitenunits van warmtepompen op het dak. Naast de gebruikelijke kleine maatregelen en bespaartips worden er in IJmuiden meerdere subsidies voor het verduurzamen van VvE’s aangeboden:

1. Subsidie Groenblauw buurtidee waterschap Rijnland: Het hoogheemraadschap van Rijnland ondersteunt verduurzamingsinitiatieven van actieve bewoners, scholen, belangengroepen en bedrijven met een tijdelijke subsidie. Wie een goed idee heeft voor de buurt, kan dit jaarlijks indienen bij Rijnland. Op 1 april 2022 is de aanvraagperiode voor de subsidie gesloten. Vanaf 1 januari 2023 zal het nieuwe openstellingsbesluit en een aanvraagformulier op de website staan. 

2. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, kleine windturbines en aansluiting op het warmtenet. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de ISDE-subsidie voor (hybride) warmtepompen (met een vermogen groter dan 1 kW) ongeveer 30% van de kosten. Voor zonneboilers en warmtenetaansluitingen is de subsidie ongeveer 20% van de kosten, maar mogelijk gaat in de loop van januari ook deze subsidie omhoog naar 30%. De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking hangt af van het apparaat. Ook moet het apparaat voldoen aan een aantal voorwaarden. Een lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).   

3. Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): voor het isoleren van het dak, de buitenmuren, spouwmuur, vloer en glas. Voorwaarde is dat de VvE ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Neem je als VvE minimaal twee maatregelen, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar aanvullende maatregelen die energie besparen, zoals isolerende buitendeuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanagers of slimme thermostaten. Als de woningen zeer energiezuinig of energieneutraal worden gemaakt, is een extra subsidie mogelijk tot 4.000 euro per woning.

4. Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s (SEEH-VvE): De subsidie voor energieadvies en procesbegeleiding kan in combinatie met de SEEH worden genomen en bestaat uit drie opties:

 • Energieadvies (zonder een besluit tot investeren)   
 • Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren)   
 • Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding  

Behalve bovenstaande subsidies kunnen VvE’s ook verschillende leningen voor verduurzaming treffen. Een voorbeeld zijn de energiebespaarleningen, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. Overige opties zijn het energiebespaarbudget en de Duurzame Monumenten Lening. Deze is uitsluitend bedoeld voor werkzaamheden aan rijksmonumentale woningen of appartementen.   

De laatste steun voor verduurzaming van je VvE zijn het terugvragen van BTW op zonnepanelen en het lage tarief voor isolatiewerkzaamheden. 

Hoe kies je de juiste VvE beheerder?

Vereniging Eigen Huis heeft een aantal tips voor je met betrekking tot het uitzoeken van een geschikte VvE beheerder voor jou:

 1. Onderzoek welke beheerders in de regio aanwezig zijn en vraag aan andere VvE’s of zij ervaring hebben met een beheerder.
 2. Bekijk hoe de website van de beheerder er uitziet en de hoeveelheid informatie die hierop gedeeld wordt. Als dit minimaal is, dan is de kans groot dat er te weinig kennis over een VvE aanwezig is.
 3. Als je een aantal beheerderskantoren hebt gevonden, selecteer er dan ongeveer zes.
 4. Stel vast welke diensten jij nodig hebt.
 5. Vraag bij iedere beheerder (vrijblijvend) offertes op en bekijk of deze toegespitst zijn op jouw situatie. Spreek af dat de offerteprijs in ieder geval geldt tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 6. Nodig drie beheerders uit en zorg ervoor dat er meerdere mensen bij deze afspraak aanwezig zijn. Bij voorkeur bestuursleden.
 7. Als je er een gekozen hebt, ga dan langs bij de beheerder. Zo krijg je een nog beter beeld van de organisatie.
 8. Controleer ook of de beheerder goed te bereiken is per telefoon, per mail en in persoon. Wanneer je ook het technisch beheer en onderhoud wilt uitbesteden, check dan of de beheerder ook buiten kantoortijden bereikbaar is voor bijvoorbeeld lekkages.
 9. Sommige VvE-beheerders zijn in het bezit van een SKW-certificaat (Samen Kwaliteit Waarborgen). In een beoordelingsrichtlijn van SKW is vastgelegd aan welke eisen een VvE-beheerder moet voldoen. Een beheerder met dit certificaat krijgt in principe de voorkeur boven een beheerder die dit certificaat niet heeft.

Vrijblijvend contact voor het beheer van uw VvE in IJmuiden?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Pilaster voor uw VvE in IJmuiden, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt spoedig antwoord.