VvE-beheer Velsen: hoeveel appartementen en gebouwen zijn in beheer?

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen woningen vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het aantal VvE’s met een woonfunctie komt neer op zo’n 125.000. Bijna de helft hiervan betreft een gemengde VvE, waarin zowel koop- als huurwoningen voorkomen. Een gemengde VvE bevatte in 2015 gemiddeld 14 woningen (bron: cbs). Op deze pagina lees je alles over VvE-beheer in Velsen. 

VvE beheer in Velsen

Verenigingen van Eigenaars kunnen ervoor kiezen om het beheer en onderhoud van het gezamenlijke pand uit te besteden aan een professionele organisatie. Een zogenaamde VvE beheerder. Velsen kent meerdere van zulke beheerders.

Een VvE beheerder zorgt voor het beheer en onderhoud van het pand en dient als aanspreekpunt voor de eigenaren binnen een VvE. Daarnaast voert een goede VvE beheerder werkzaamheden uit op het gebied van technisch beheer, administratie en financiën.

Op zoek naar een geschikte VvE beheerder in Velsen? Bekijk hier hoe je tot een goede keuze komt.

Aantal VvE’s

Op basis van onderzoek binnen het open data register van de KvK zijn er in Velsen zo’n zeventig Verenigingen van Eigenaars actief.

Aantal woningen & percelen

Velsen kent in totaal bijna 31.500 woningen.  De kadastrale gemeente Velsen heeft een totale oppervlakte van 35,73 km2 en bestaat uit elf kadastrale secties, met in totaal ruim vijftienduizend percelen. Bekijk hier een overzicht van het aantal percelen per sectie.

Totale vastgoed waarde

De totale waarde van onroerend goed in de gemeente Velsen bedroeg in 2020 ruim 10,4 miljoen euro. Zo’n 8,8 miljoen euro hiervan bestond uit waarde van woningen. Het totaal in Nederland bedroeg in dat jaar ongeveer 2,5 biljoen euro aan vastgoedwaarde.  

WOZ-waardes

In de gemeente Velsen geldt dat 35% van alle woningen die onder een VvE vallen een WOZ-waarde heeft van minder dan 150.000 euro. Van ruim 52% van de VvE woningen ligt de WOZ-waarde tussen de 150.000 en 299.999 euro. 7% heeft een WOZ-waarde van boven de 300.000 euro.

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Velsen was 288.000 euro in 2020. Kijk hier voor meer informatie over woningen in Velsen.   

Bewoners VvE

In 2015 maakten hoofdbewoners van tussen de dertig en vijftig jaar in Nederland het vaakst deel uit van VvE’s. Bij één op de tien VvE’s was het grootste deel van de hoofdbewoners jonger dan dertig jaar. Ruim één op de vier VvE’s werd hoofdzakelijk vertegenwoordigd door 65-plussers. Op regionaal niveau zijn er grote verschillen te zien. In Drenthe werd ruim de helft van de VvE’s bijvoorbeeld vertegenwoordigd door 65-plussers. In de grote steden was dit aandeel veel kleiner en zijn vooral de dertig tot vijftig jarigen ruim vertegenwoordigd.

Verduurzaming, subsidies en regelingen voor VvE’s

Voor het verbeteren van de isolatie van jouw pand is een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren. Dit is ook het geval bij het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers of buitenunits van warmtepompen op het dak. Voor het verduurzamen van VvE’s worden er in Velsen, naast de gebruikelijke kleine maatregelen en bespaartips, verschillende subsidies aangeboden:

1. Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): voor het isoleren van het dak, de buitenmuren, spouwmuur, vloer en glas. Voorwaarde is dat de VvE ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Neem je als VvE minimaal twee maatregelen, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar aanvullende maatregelen die energie besparen, zoals isolerende buitendeuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanagers of slimme thermostaten. Als de woningen zeer energiezuinig of energieneutraal worden gemaakt, is een extra subsidie mogelijk tot 4000 euro per woning.   

2. Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s (SEEH-VvE): De subsidie voor energieadvies en procesbegeleiding wordt vaak in combinatie met de SEEH genomen en bestaat uit drie mogelijkheden:

 • Energieadvies (zonder een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding

3. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, kleine windturbines en aansluiting op het warmtenet. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de ISDE-subsidie voor (hybride) warmtepompen (met een vermogen groter dan 1 kW) zo’n 30% van de kosten. Voor zonneboilers en warmtenetaansluitingen is de subsidie op dit moment 20% van de kosten, maar mogelijk gaat in de loop van januari deze subsidie ook naar 30%. De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat dat wordt ingesteld. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

4. Subsidie Groenblauw buurtidee waterschap Rijnland: Het hoogheemraadschap van Rijnland ondersteunt verduurzamingsinitiatieven van actieve bewoners, scholen, belangengroepen en bedrijven met een tijdelijke subsidie. Wie een goed idee heeft voor de buurt, kan dit jaarlijks indienen bij Rijnland. De aanvraagperiode voor de subsidie is gesloten op 1 april 2022. Vanaf 1 januari 2023 zal het nieuwe openstellingsbesluit met een aanvraagformulier op de website staan.

Naast subsidies kunnen Verenigingen van Eigenaren in Velsen verschillende leningen voor het verduurzamen van het pand treffen. Zoals energiebespaarleningen, waarbij VvE’s tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Denk ook hierbij aan dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. Andere mogelijkheden zijn de stimuleringslening, het energiebespaarbudget en de Duurzame Monumenten Lening. De laatste optie is specifiek bedoeld voor werkzaamheden aan rijksmonumentale woningen of appartementen.    

Overige opties zijn het terugvragen van BTW op zonnepanelen en het lage tarief voor isolatiewerkzaamheden. 

Hoe kies je de juiste VvE beheerder?

Hoe zorg je dat jouw VvE door een betrouwbaar kantoor wordt beheerd? Vereniging Eigen Huis heeft een aantal tips voor je:

 1. Bekijk welke beheerders er zijn in je regio en vraag aan andere VvE’s of zij een kantoor kunnen aanraden.
 2. Bezoek de website van de beheerder. Hoe ziet deze eruit? Hoeveel informatie wordt er gegeven? Als dit heel gebrekkig is, bestaat de kans dat er te weinig kennis over het beheren van een VvE aanwezig is.
 3. Als je een aantal kantoren hebt bekeken, maak dan een voorselectie van zo’n zes beheerders.
 4. Stel vast welke diensten jouw VvE nodig heeft.
 5. Vraag (vrijblijvend) offertes op en bekijk of die geschikt zijn voor jouw situatie. Bespreek met de beheerder dat de offerteprijs in ieder geval geldt tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 6. Nodig drie beheerders uit en zorg ervoor dat tijdens het gesprek meerdere mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld bestuursleden.
 7. Om een beter beeld van de organisatie te krijgen kun je langs gaan bij het kantoor van de VvE beheerder.
 8. Check of de beheerder goed te bereiken is per telefoon, per mail en in persoon. Als je ook het technisch beheer en onderhoud wilt uitbesteden, bekijk dan of de beheerder ook buiten kantoortijden bereikbaar is. Bijvoorbeeld voor lekkages.
 9. Een aantal VvE-beheerders is in het bezit van een SKW-certificaat (Samen Kwaliteit Waarborgen). Dit geeft een goede indicatie van de competenties van de beheerder. In een beoordelingsrichtlijn van SKW is vastgelegd aan welke eisen een VvE-beheerder moet voldoen. Van een VvE beheerder met een SKW-certificaat weet je zeker dat ze voldoen aan deze eisen.

Vrijblijvend contact voor het beheer van uw VvE in Velsen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Pilaster voor uw VvE in Velsen, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt spoedig antwoord.