VvE-beheer Zandvoort: hoeveel appartementen en gebouwen zijn in beheer?

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen woningen vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het aantal VvE’s met een woonfunctie komt neer op zo’n 125.000. Bijna de helft hiervan betreft een gemengde VvE, waarin zowel koop- als huurwoningen voorkomen. Een gemengde VvE bevatte in 2015 gemiddeld 14 woningen (bron: cbs). Op deze pagina lees je alles over VvE-beheer in Zandvoort. 

VvE beheer in Zandvoort

Als Verenigingen van Eigenaars kun je ervoor kiezen om het beheer en onderhoud van het gezamenlijke pand uit te besteden aan een professioneel bedrijf. Zo’n bedrijf noemt zich een VvE beheerder. In Zandvoort zijn meerdere VvE beheerders actief.

Naast het onderhoud en beheer van het pand, dient een goede VvE beheerder ook als aanspreekpunt voor de eigenaren binnen een VvE. Ook voert een VvE beheerder werkzaamheden uit op het gebied van financiën administratie en technisch beheer.

Zoek je een geschikte VvE beheerder in Zandvoort? Bekijk hier hoe je tot een goede keuze komt.

Aantal VvE’s

In Zandvoort zijn er volgens onderzoek binnen het open data register van de KvK iets meer dan tweehonderd Verenigingen van Eigenaars actief.

Aantal woningen & percelen

Zandvoort kent in totaal ruim 9.200 woningen. De kadastrale gemeente Zandvoort heeft een totale oppervlakte van bijna 44km2 en bestaat uit drie kadastrale secties, met in totaal ruim 6500 percelen. Bekijk hier een overzicht van het aantal percelen per sectie in Zandvoort.

Totale vastgoed waarde

In Zandvoort bedroeg de totale waarde van onroerend goed in 2020 ruim 3,6 miljoen euro. Zo’n 3,3 miljoen euro hiervan bestond uit waarde van woningen. In Nederland bedroeg het totaal in dat jaar ongeveer 2,5 biljoen euro aan vastgoedwaarde.    

WOZ-waardes

Van alle woningen die onder een VvE vallen in Zandvoort heeft 22% een WOZ-waarde van minder dan 150.000 euro. Van ruim 66% van de Zandvoortse VvE woningen ligt de WOZ-waarde tussen de 150.000 en 299.999 euro. 10% heeft een WOZ-waarde van boven de 300.000 euro.

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Zandvoort bedroeg 359.000 euro in 2020. Klik hier voor nog meer informatie over woningen in Zandvoort. 

Bewoners VvE

Hoofdbewoners van tussen de dertig en vijftig jaar maakten in 2015 landelijk gezien het vaakst deel uit van VvE’s. Slechts bij één op de tien VvE’s was het grootste deel van de hoofdbewoners jonger dan dertig jaar. Een vierde van de VvE’s werd in dat jaar vertegenwoordigd door 65-plussers. Regionaal zijn de verschillen groot. Zo werd in Drenthe ruim de helft van de VvE’s vertegenwoordigd door 65-plussers. In de grote steden was dit aandeel een stuk minder groot. Hier waren met name de dertig tot vijftig jarigen ruim vertegenwoordigd.

Verduurzaming, subsidies en regelingen voor VvE’s

Voor het verbeteren van de isolatie van appartementen en andere panden is een gezamenlijk besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren. Dit geldt ook wanneer je bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers of buitenunits van warmtepompen op het dak wil plaatsen. Naast de standaard maatregelen en bespaartips worden er in Zandvoort verschillende subsidies voor het verduurzamen van VvE’s aangeboden:

1. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): voor zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen, aansluiting op het warmtenet en kleine windturbines. Vanaf dit jaar bedraagt de ISDE-subsidie voor (hybride) warmtepompen (met een vermogen groter dan 1 kW) ongeveer een derde van de kosten. Voor zonneboilers en warmtenetaansluitingen is de subsidie ongeveer 20% van de kosten. Mogelijk gaat in de loop van januari ook deze subsidie omhoog naar 30%. De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Ga voor een complete lijst van de vergoedingen per apparaat naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

2. Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): voor het isoleren van het dak, de buitenmuren, spouwmuur, vloer en glas. Voorwaarde is dat de VvE minimaal twee maatregelen voor isolatie laat uitvoeren. Doet een VvE dit, dan kan het ook subsidie krijgen voor een paar aanvullende maatregelen die energie besparen, zoals isolerende buitendeuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanagers of slimme thermostaten. Als de woningen door de uitvoeringen een bepaald niveau van energiezuinig of energieneutraal bereikt, is een extra subsidie mogelijk tot 4.000 euro per woning.

3. Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s (SEEH-VvE): Deze subsidie kan in combinatie met de subsidie hierboven (SEEH) worden genomen en bestaat uit drie niveaus:

 • Energieadvies (zonder een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren)
 • Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding 

4. Subsidie Groenblauw buurtidee waterschap Rijnland: Verduurzamingsinitiatieven van actieve bewoners, scholen, belangengroepen en bedrijven worden door het hoogheemraadschap van Rijnland ondersteund met een tijdelijke subsidie. Wie een goed idee heeft voor de buurt, kan dit jaarlijks indienen bij Rijnland. Op 1 april 2022 is de aanvraagperiode voor de subsidie gesloten. Vanaf 2023 zal het nieuwe openstellingsbesluit en een aanvraagformulier op de website staan.

Naast subsidies kunnen VvE’s ook verschillende leningen voor verduurzaming treffen. Zoals energiebespaarleningen, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. Andere opties zijn het energiebespaarbudget en de Duurzame Monumenten Lening. Deze laatste is bedoeld voor werkzaamheden aan rijksmonumentale woningen of appartementen.

Overige opties zijn het terugvragen van BTW op zonnepanelen en het lage tarief voor isolatiewerkzaamheden.

Hoe kies je de juiste VvE beheerder?

Hoe vind je een betrouwbaar VvE beheerderskantoor? Vereniging Eigen Huis geeft je een aantal tips:

 1. Doe onderzoek naar welke beheerders in je regio werken en vraag aan andere VvE’s of zij ervaring hebben met een VvE beheerder.
 2. Bekijk de website van de beheerder en de inhoud hiervan. Als dit te wensen over laat, dan is de kans groot dat er niet genoeg kennis over een VvE aanwezig is.
 3. Als je een aantal kantoren hebt gevonden, maak dan een selectie van ongeveer zes beheerders.
 4. Stel vast welke diensten jouw VvE nodig heeft.
 5. Vraag offertes op en beoordeel of deze goed toegespitst worden op jouw situatie. Spreek met de beheerder af dat de offerteprijs in ieder geval geldt tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 6. Nodig drie beheerders uit voor een gesprek. Zorg ervoor dat tijdens het gesprek bestuursleden of andere betrokkenen binnen de VvE aanwezig zijn.
 7. Als je een beheerder gekozen hebt, ga dan langs bij het kantoor om een beter beeld van de organisatie te krijgen.
 8. Beoordeel of de beheerder goed te bereiken is per telefoon, mail en in persoon. Als je ook het technisch beheer en onderhoud wilt uitbesteden, onthoud dan dat de beheerder ook buiten kantoortijden bereikbaar moet zijn voor bijvoorbeeld lekkages.
 9. Een aantal VvE-beheerders zijn in het bezit van een SKW-certificaat (Samen Kwaliteit Waarborgen). Dit wil zeggen dat ze voldoen aan de beoordelingsrichtlijn van SKW, waarin is vastgelegd aan welke eisen een VvE beheerder moet voldoen. Dit geeft dus een goede indicatie van de competenties van een VvE beheerder.

Vrijblijvend contact voor het beheer van uw VvE in Zandvoort?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Pilaster voor uw VvE in Zandvoort, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt spoedig antwoord.